Kopaszewska Droga Krzyżowa 2017

W Niedzielę Palmową Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska po raz trzynasty zorganizowało rowerową Kopaszewską Drogę Krzyżową. W tym roku trasę pokonało 243 rowerzystów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział. (MZ) Fot. Roman Szczepaniak

Link do filmu Jakuba Tomasza Chmielewskiego: https://www.youtube.com/watch?v=YW1iMwhimL4