Gmina Krzywiń - Kandydat na Burmistrza

Paweł Buksalewicz

Paweł Buksalewicz

KW Porozumienie Ziemia Kościańska

Lat 54, urodzony w Jurkowie
Wykształcenie wyższe – mgr inż. technologii drewna
Od 1990 burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

PAWEŁ BUKSALEWICZ

Lat 54, urodzony w Jurkowie. Całe życie mieszka w gminie Krzywiń (do 2007 roku w Krzywiniu, a obecnie w Cichowie). Wykształcenie wyższe – mgr inż. technologii drewna. Od 1990 burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

Współpomysłodawca i realizator programów:

I - wodociągowania wsi (1990-95, 100 km sieci, 1000 zwodociągowanych zagród)

II - telefonizacja wsi (I etap 1991-94, II etap 1997-98, 1056 telefonów)

III - rozbudowy bazy oświatowej (dokończenie budowy szkoły w Jerce 1991-93, adaptacja rozpoczętej budowy ośrodka zdrowia na szkołę średnią w Krzywiniu 1993, nowe skrzydło szkoły w Bieżyniu 1995, nowa szkoła w Lubiniu 1997, nowe skrzydło szkoły średniej 1998, sala sportowa w Jerce 2002, hala sportowo-widowiskowa w Krzywiniu 2006, zespół boisk Orlik 2012 w Krzywiniu 2010)

IV - rozbudowy dróg i chodników (1990-2010 ok. 80 zadań – 25 km dywaników asfaltowych)

V - powołanie Stref Rozwoju Gospodarczego (w Krzywiniu – kierunek Lubiń 21 ha, kier. Jerka 3 ha 1996-2000, w Łuszkowie 9 ha – 2010 i nowych osiedli mieszkaniowych: 87 działek w Krzywiniu 1996,  102 działki w Cichowie 1996-99)


Pomysłodawca i współorganizator Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu (1993), pomysłodawca powołania pierwszej w Wielkopolsce Rady Miejskiej Młodych (1997)

Pełni szereg funkcji w organizacjach samorządowych i społecznych, m.in. jest wiceprezesem Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” (10 gmin), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościanska, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wiatraki Wielkopolski.

Ponadto od 1991 wiceprezes, a od 1996 prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Krzywiniu: od 1996 prezes OSP Krzywiń, a od 1999 wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Kościanie.

Od wielu lat jako organy opiniodawcze działają powołane przy Burmistrzu: Forum Rolnicze i Forum Gospodarcze.

Wspiera wieloma inicjatywami rozwój oświaty, rolnictwa, przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, sportu i kultury. Między innymi jest założycielem i autorem wielu tekstów do „Wieści Krzywińskich” (od 1991). Jest członkiem założycielem Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego (1996), redaktorem wydawanych przez KTK trzech tomów „Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej”. Współtwórca Skansenu Filmowego Soplicowo, Krzywińskiej Kolei Drezynowej i Kolejki Parkowej w Cichowie.

Od 2010 członek Związku Literatów Polskich, autor czterech tomików aforyzmów i fraszek (jeden wydano na Węgrzech).

Współpomysłodawca Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych (od 2000r.) Interesuje się historią i kulturą regionu, entuzjasta społeczeństwa obywatelskiego – „Małych Ojczyzn”i programów odnowy wsi.

 

Program wyborczy Porozumienie Ziemia Kościańska dla Miasta i Gminy Krzywiń


•    Zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości w Gminie wg szczegółowych planów.

•    Dalsza budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych we współpracy z Powiatem Kościańskim.

•    Budowa oczyszczalni ścieków w Krzywiniu, a w pozostałych miejscowościach dla chętnych – oczyszczalni przydomowych.

•    Doprowadzenie gazu do Krzywinia i innych większych miejscowości w Gminie (w trakcie realizacji).

•    Budowa Gminnego Stadionu Sportowego w Krzywiniu (inwestycja rozpoczęta).

•    Powołanie w Krzywiniu Podstawowej Szkoły Muzycznej.

•    Wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych i lokalnej przedsiębiorczości.

•    Uruchomienie II Strefy Rozwoju Gospodarczego w Łuszkowie.

•    Poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną – starania o budowę GPZ-tu.

•    Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywna pomoc społeczna.

•    Wspieranie samorządów wiejskich i oddolnych inicjatyw obywatelskich.

•    wspieranie sportu masowego i rekreacji.

•    Wspieranie organizacji pozarządowych: OSP, KGW, Kół Seniorów, Koła Diabetyków, KTK i innych.

•    Powołanie w Urzędzie stanowiska do współpracy z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

powrót

Pozostali kandydaci - Kandydat na Burmistrza: