Podsumowanie szóstego roku działalności Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

26 maja 2011r. w auli Kolegium UAM w Kościanie podsumowano szósty rok działalności Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska. W tym roku akademickim w zajęciach uczestniczyło 245 słuchaczy, którzy rozwijali swoje umiejętności w 12 sekcjach tematycznych, w tym w sekcjach: regionalnej, gimnastyki mózgu, turystycznej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, papieskiej, gimnastyki usprawniającej, aerobiku i rekreacji wodnej, języków obcych. W ciągu roku akademickiego odbyło się trzynaście wykładów ogólnych. Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 2010/2011 wysłuchano ostatniego z wykładów pt. ,,Bohaterowie historyczni i domowi XIX wieku w pamiętnikach kobiet’’,  który  wygłosiła dr Violetta Julkowska z Instytutu Historii UAM. 

Kanclerz Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Michał Jurga, przewodniczący Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska Andrzej Jęcz i przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimiera Michalczak podziękowali wykładowcom za całoroczną pracę.

Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpił chór złożony ze słuchaczy sekcji muzycznej prowadzonej przez Macieja Zielonkę.