Uniwersytet podsumował ósmy rok działalności

Relacja z zakończenia roku akademickiego 2012/2013

25 kwietnia 2013 r. w auli Kolegium UAM w Kościanie podsumowano ósmy rok działalności Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska. Naukę ukończyło 180 słuchaczy, którzy przez cały rok rozwijali umiejętności w 13 sekcjach tematycznych: gimnastyka mózgu (prowadząca - Grażyna Weber), ABC informatyki (Jan Brzeziński i Wiesław Sadowski), gimnastyka usprawniająca (Jerzy Gąsiorowski i Tomasz Jąder), gimnastyka z elementami tańca (Agnieszka Nawrocka), sekcja turystyczna (Leszek Michalczak), rekreacja wodna (Mirosław Bernard), sekcja muzyczna (Maciej Zielonka), edukacja regionalna (Dariusz Kram oraz pracownicy Muzeum Regionalnego w Kościanie), aerobik (Izabela Zielonka), sekcja plastyczna (Elżbieta Lasik), język angielski (Honorata Fryder - Michalczyk i Anna Tomczak - Ruszkiewicz), język niemiecki (Natalia Śmiłowska), sekcja papieska (Maria Walińska).

W ciągu roku akademickiego odbyło się jedenaście wykładów ogólnych. Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego wysłuchano ostatniego z wykładów ,,Kopaliny użyteczne ziemi kościańskiej’’, który wygłosił prof. dr hab. Stanisław Lorenc z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kanclerz Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Michał Jurga oraz zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska Henryk Bartoszewski podziękowali wykładowcom za całoroczną pracę oraz wręczyli dyplomy słuchaczom.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert chóru akademickiego prowadzonego przez Macieja Zielonkę.