Walne zebranie członków SPZK

7 marca 2018 r. w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska.

7 marca 2018 r. w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Podczas spotkania podsumowane pracę stowarzyszenia w 2017 r. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Zarządu Henryk Bartoszewski omówił działalność Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zorganizowany dla młodzieży gimnazjalnej obóz rowerowy, a także rowerową Kopaszewską Drogę Krzyżową. Przewodniczący podziękował członkom Stowarzyszenia za sfinansowanie remontu jednej z kapliczek Drogi Krzyżowej, która znajduje się w Rogaczewie Wielkim. Koszt renowacji wyniósł 5 tys. zł.
Krótkie sprawozdania z działalności kół przedstawili pełnomocnicy kół Miasta Kościan, Gminy Kościan, Czempinia i Śmigla.
Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. (MZ)