Zarząd stowarzyszenia

Henryk Bartoszewski – przewodniczący

Michał Jurga – zastępca przewodniczącego

Dorota Lew - Pilarska  – zastępca przewodniczącego

Edward Strzymiński – sekretarz

Aleksander Heller – skarbnik

Andrzej Jęcz – członek zarządu

Jan Józefczak – członek zarządu

Paweł Kaczmarek – członek zarządu