nowe INFORMACJA DLA SEKCJI INFORMATYKA

Najbliższe spotkanie sekcji odbędzie się dnia 23-11-2023 o godz 1615

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie