Zarząd stowarzyszenia

Henryk Bartoszewski - przewodniczący

Michał Jurga - zastępca przewodniczącego

Karol Kopienka - zastępca przewodniczącego

Edward Strzymiński - sekretarz

Aleksander Heller - skarbnik

Dorota Lew - Pilarska  - członek zarządu

Kazimierz Józefowski - członek zarządu

Marek Żołędziewski - członek zarządu

Katarzyna Zmarz - członek zarządu