Kopaszewska Droga Krzyżowa

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska wspólnie z Krzywińskim Towarzystwem Kulturalnym organizuje co roku w Niedzielę Palmową Kopaszewską Drogę Krzyżową dla kilkuset rowerzystów. Unikatowy szlak pątniczy, który wyznaczają stacje drogi krzyżowej, wiedzie przez pola, łąki i lasy z Kopaszewa do Rąbinia i z powrotem. Tę, jak niektórzy nazywają ,,drogę miłości’’ przed ponad 150 laty ufundował Jan Koźmian po tragicznej śmierci swojej żony Zofii, córki gen. Dezyderego Chłapowskiego.