Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kościański Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swą działalność 20 października 2005r. z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Honorowy patronat nad KUTW sprawuje rektor poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który wspiera tę inicjatywę zachęcając do wykorzystania potencjału naukowego i bazowego Kościańskiego Kolegium UAM. Podstawowym celem działalności jest wspomaganie osób starszych, które pragną pogłębiać swoją wiedzę i jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i intelektualną. Od początku funkcję kanclerza Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  pełni Michał Jurga, a sekretarza - Marian Przyszczypkowski. Z powodu dużego zainteresowania utworzone zostały filie uniwersyteckie w Śmiglu i Krzywiniu. Uniwersytet działa poprzez wykłady ogólne o różnorodnej tematyce oraz zajęcia profilowane w sekcjach.

Informacje dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku