Informacja dla SEKCJI TURYSTYCZNEJ

Informacja dla sekcji turystycznej.

  • Spotkanie sekcji turystycznej nie mogło się odbyć z przyczyn losowych za co prowadzący sekcję przeprasza uczestników, którzy na spotkanie się zjawili.
  • - Zapraszamy na spotkanie sekcji w dniu 14 marca na godz. 17

 na spotkaniu omawiany będzie wyjazd do Torunia oraz zapisy na wyjazd do Śmiłowa.