ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska wybrało władzę na kolejną kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia

Henryk Bartoszewski - Przewodniczący
Michał Jurga- Z-ca Przewodniczącego 
Dorota Lew- Pilarska- Z-ca Przewodniczącego 
Edward Strzymiński- sekretarz
Aleksander Heler- skarbnik
Kazimierz Józefowski- członek
Katarzyna Zmarz- członek 
Marek Żołędziewski- członek 
Andrzej Ziegler - członek 
Dawid Olejniczak- członek 

Komisja Rewizyjna

Andrzej Przybyła- Przewodniczący
Jerzy Krzyżostaniak- członek 
Karol Helwig- członek